Broöppning och invigning av parken och lekplatsen.

Efter drygt fyra års avstängning är gång- och cykelbron över Lidingövägen intill Stadion äntligen öppen. Nu blir det både lättare och trevligare att ta sig mellan GIH, simhallen och det nybyggda Sveakvarteret, eller för en cykeltur eller promenad i Lilljansskogen.

Vid brofästet mot bostadshusen ligger vår fina lekplats, som precis är klar. Den invigdes av en liten men stolt skara av inblandade i mitten på maj. Parken har en fin lekplats och ett utegym och bord och bänkar. En trappa i soligt läge där man kan sitta finns också.

Lekplatsen Lilla vaktparaden

Lekplatsen är utformad som en hyllning till platsens kulturhistoria där färger och material är inspirerade av den beridna högvakten. Eftersom häst och ryttare klapprar förbi här varje dag sommartid, blev lekparkens olika element en flirt till ryttarnas skinande hjälmar och formationer. Lekelementen består av olika trämoduler som är speciellt tillverkade till vår park, med instrumentliknande ståldetaljer som kan användas till föreställandelek och klättring. Vi hoppas att det blir fint för ögat och roligt för lek.

Vild och naturlig

Jämfört med torget som har en stramare gestaltning, är parken vildare och mer naturlig i sin form. Blommande buskar och träd planteras i slänterna mot omgivande bebyggelse. Växterna är utvalda utifrån den växtlighet som finns i nationalstadsparken, inhemska, friväxande arter som hagmarksväxterna Hagtorn och Slån, vitblommig Hägg och Ek, som är ett av Djurgårdsnaturens signum.

Välkommen till parken!

Jan Kron, fastighetschef och Mattias Ericsson, Projektledare – Akademiska hus och Erik Westling Projektutvecklare Veidekke Eiendom återinviger bron.
Vaktparaden…
..och Lilla vaktparaden
Funktion för de olika lekelementen
Vilda växter i parken
Flygfoto maj 2020