2016-07-03

Tidplan

Övergripande tidplan för projektet.

tidplan-okt

Observera att förändring av tidplanen kan ske.

  • Rivning: juli – oktober 2016.
  • Sprängning: oktober 2016 – april/maj 2017
  • Grundläggning: november 2016 – september 2017
  • Stomme och husproduktion: september 2017 och framåt
  • Projektet beräknas vara färdigställt under 2020

Spara