Gator, park och torg

Parallellt med arbetet med att bygga färdigt husen har vi jobbat med att göra gårdar och gator fina. Mot Löjtnantsgatan är stenläggningen det i det närmaste klar, men inne på gården jobbar alla som små myror med stenläggning och murar. Vi träffar Marek Kuningas som är arbetsledare för markarbetena. Han har varit med i alla tre projekten och känner dem utan och innan.

Jag kom hit för att hjälpa till några månader och nu har jag varit här i fyra år, berättar Marek. Jag stannade när jag insåg att det var ett så speciellt och fint projekt som är ritat och byggt för att stå länge. Det är roligt att vara en del av det. Det är nästan ett landmärke, jag såg faktiskt hela den böjda byggnadskroppen från ett flygplan häromveckan, och kände en väldig stolthet.

Marek Kunigas, Veidekke Entreprenad
Nov 2019

Den halvcirkulära platsen innanför huskropparna blir en blandning mellan torg och park med murar, bänkar och växtlighet, kallad just parktorget. Det är en gemensam yta för musikhögskolans studenter och de boende, även om vem som helst kan nyttja platsen, som ska vara klar till hösten 2020. Just nu monteras den första stora muren av granit.

Varje del i muren väger som en liten bil, säger Marek, och precisionen måste vara exakt. Det handlar om millimetrar. Vi sätter också gatsten och förbereder för träd och buskar, som planteras först till våren eller sommaren nästa år. Det blir lyxigt och snyggt och kommer att bli en väldigt fin plats för de boende.

När vi går runt och tittar undrar vi varför vissa granitplattor ser lite smutsiga ut.

Det är valet av granitplattor förklarar Marek. De är väldigt gedigna och av hög kvalitet med mycket järn i stenen. Det är helt enkelt rost som för ett ovetande öga ser ut som smuts. Men det är naturen själv som skapar det.

Parken och lilla vaktparaden – en plats för lek och samvaro

På utsidan av bostadshusen byggs en fin park med en helt annan karaktär. Medan torget har en stramare gestaltning i samklang med byggnadens geometri, är parken vildare och mer naturlig. Här kommer blommande buskar och träd planteras i slänterna mot omgivande bebyggelse, alla utvalda utifrån den växtlighet som finns i nationalstadsparken.

Det blir också ett ute gym och ytor för samvaro, bord och bänkar och en solig trappa där man kan sitta. Parkens lekplats är gestaltad som en hyllning till platsens kulturhistoria där färger och material är inspirerade av den beridna högvakten. Eftersom häst och ryttare klapprar förbi här varje dag sommartid, blev lekparkens olika element en flirt till ryttarnas skinande hjälmar och formationer. Hästarna är i form av enkla träskulpturer och enkla, mässingsfärgade klätterstänger med trumpethorn i ändarna. Kul för lek och fina att titta på.

Vi hoppas att de boende gör den här fina platsen till sin.