Nyheter från bygget

Fint i slänten mot Lidingövägen

Snart är sommarens markarbeten mot Lidingövägen klara, det återstår bara några träd som ska planteras. Det blir därmed lätt att ta sig direkt till och från Lidingövägen upp mot lekplatsen och in genom valvet på Meloditorget. I slutet på augusti är det klart och strax efter fraktas containrar och stängsel bort från Meloditorget.

Broöppning och invigning av parken och lekplatsen

I maj öppnades äntligen gång- och cykelbron över Lidingövägen efter drygt fyra års avstängning. Nu är det både lättare och trevligare att ta sig mellan GIH, simhallen och det nybyggda Sveakvarteret, eller för en cykeltur eller promenad i Lilljansskogen.

Läs mer om invigningen och bron här.

Sprängning vid arbetsplatsen i slutet på mars

Fredag den 27 mars och måndag och tisdag 30 och 31 mars, spränger vi ett antal mindre smällar. Sprängningarna är en del av markarbetena i parken, dels för utegymmmet och dels för några planteringsytor. Se röd markering nedan.

Vill du vet mer om hur fint det kommer att bli i parken och på torget, gå till vårt reportage!

Jul och nyår på bygget

Under jul och nyårshelgen kommer arbeten med gården att ske, framförallt med trappan utmed hus 8. De sker följande dagar: 23/12, 30/12, 31/12 och 3/1. Motorkap som kan upplevas störande kommer användas mellan kl. 11:00 – 14:00 dessa dagar.

God Jul och Gott Nytt År!

Alla vi som arbetar med Sveakvarteren önskar boende och grannar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Fler boende i två hus.

Tiden går fort. Nu lackar det mot jul och december är en intensiv månad för alla, inte minst för oss på Veidekke som tar emot nya boende i två hus innan nyår. Det är dels det sista huset (8) i Svea Symfoni som därmed är helt inflyttat, och det första i Svea Serenad (9). Vi gläds över att välkomna alla nya boende

Gårdar, gator, park och torg

Parallellt med arbetet med att bygga färdigt husen jobbar vi med att göra gårdar och gator fina. Mot Löjtnantsgatan är stenläggningen klar, men inne på gården jobbar alla för fullt med stenläggning och murar. Läs mer här om vad som planeras och en intervju med Marek Kuningas som är arbetsledare för markarbetena. Han har varit med i alla tre projekten och känner projektet utan och innan.

Muren monteras, november 2019
Tomas Stolt, Marek Kunigas och Magnus Berggren, som alla varit med under hela byggtiden.

Puts och stenläggning klar!

Nu är alla fönster är på plats och hela Svea Symfonis fasad är färdigputsad, stenläggningen mot Löjtnantsgatan är i det närmaste klar och portikerna likaså. I dagarna anländer fler boende till hus 6. De boende i hus 5, som nu bott i sina bostäder i en dryg månad, har redan funnit sig till rätta och hittat ner till loungen där värdinnan Anna Palmbäck bjuder på hembakt.

17 okt 2019

Nu får Sveakvarteren allt mer färg!
Portiken mellan hus 5 och 6
Melodislingan

Inflyttning i hus 5

Nu har de första boende flyttat in i hus 5 och det var många glada miner när möbler och kartonger lyftes in i lägenheterna. Samtidigt går arbetet vidare med att färdigställa nästkommande hus 6 där det blir inflyttning i mitten på oktober. Gårdarna görs också i ordning med stensättning, staket och rabatter i väntan på buskar och annan växtlighet som kommer lite senare.

Aug 2019

Det finns fortfarande bostäder kvar. Vill du också hitta ditt drömhem, besök webbplatserna för våra två projekt där du hittar mer information och kontaktvägar: sveasymfoni.se och sveaserenad.se

Aug 2019

Sista stombitarna på plats!

I påskveckan monteras de sista stombitarna i projektet, vilket är en stor milstolpe för oss. Då behövs inte de båda kranarna mer och vi får plats att fortsätta jobba med s.k. finplanering. Det är arbete med plattläggning, murar, trälådor och terrasser. Det startar efter påskledigheten och blir främst runt hus 5,6 och 7.

Under påskhelgen pågår inga arbeten på byggarbetsplatsen och alla vi som arbetar med Sveakvarteren önskar alla en Glad Påsk!

Montering av sista takbiten, ett s.k. filigranbjälklag .
Kran 1 demonterar kran 2

Fina fasader börjar synas.

Delar av hus 7 har täckts av och man ser nu färgen på väggputsen. Hus 5 och 6 kommer vara färdigputsade under maj och juni och då åker den tråkiga plasten och ställningar ned så att man ser de fina fasaderna. Taken är färdiga till och med hus 9 och inom en månad har alla fönster monterats i båda projekten. (13 april)

Nu blir det ljusare!

Svea190227_AKF2
Svea190227_AKF3
Svea190227_AKF5-1
Svea190227_AKF4
Svea190227_AKF5
Svea190227_AKF4-1
Svea190227_AKF8_kvaderatisk
Svea190227_AKF7
Svea190227_AKF6
Svea190227_AKF9
Svea190227_AKF8
Svea190227_AKF10
Svea190227_AKF12
Svea190227_AKF13
Svea190227_AKF14
Svea190227_AKF63
Svea190227_AKF70
Svea190227_AKF78
Svea190227_AKF79
Svea190227_AKF81
Svea190227_AKF89
previous arrow
next arrow

Här kan du se bilder från en februaridag på byggarbetsplatsen. Allt flyter på fint på bygget och många gläds åt att dagarna blir ljusare. Nu pågår så kallad stomkomplettering vid sidan av invändiga arbeten med fönster, gipsmontering, el och rör osv.

Nytt år!

Nu ligger taken på hus 5 och 6 och vi kommer att se fönster och fasader ta form. Samtidigt fortsätter arbetena med resterande hus.

dec 2018

Snart är första taket på!

Vid jul ligger taket på hus 5 och 6, de som är närmast Svea Fanfar. Montaget är därmed färdigt på de husen och vi fortsätter arbeta med resterande hus bort mot Lidingövägen.

nov 2018

Lördagsarbete

Arbetstiderna på byggarbetsplatsen är vardagar 07.00-19.00 samt lördagar mellan kl. 08.00 och 18.00.  I vissa fall behöver även arbete att ske på söndagar. Arbetena kommer i huvudsak att bestå av stomresning.

Veidekke Entreprenad, som ansvarar för produktionen, kommer att arbeta för att minimera olägenhet men ljudet från en byggarbetsplats mitt i en stadsmiljö kan upplevas som störande. Det är oundvikligt vid ett projekt av den här omfattningen och vi ber om din förståelse. Vi som jobbar med att utveckla området är trygga i att det här långsiktigt blir en riktigt fin plats att vistas på.

Bilder från ovan

På byggarbetsplatsen arbetar grävmaskinisten Denny för Veidekke Entreprenad. Vid sidan av sitt arbete på byggarbetsplatsen sysslar han även med drönarfotografering. Denny har delat med sig av några rykande färska bilder här nedanför.

april 2018

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med Lidingövägen

När bostäderna i Svea Serenad och Svea Symfoni är färdiga kommer även Lidingövägens ombyggnad vara klar, närmare bestämt hösten 2019 enligt Stockholms stad. Lidingövägen är en viktig länk för cykelpendling då den förbinder Ropsten, Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen med Östermalm och city. Sedan Norra länken öppnades har biltrafiken minskat mycket vilket gjorde det möjligt att bygga en ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med Lidingövägen. Läs mer om projektet här.  Och här hittar du kartor på gångstråk och cykelbanor från Stockholms stads webbplats.

Vinter på bygget

Nu är det första planet i hus fem färdigt och arbetena med att bygga på huset med fler våningar fortsätter som bäst. Vi kämpar lite med vintern, och behöver sätta igång tidigt för att röja undan snö och is så att vi kommer åt material och ytor. Men snön gläder många skidåkare och det finns många skidspår av olika slag, dels på Gärdets sportfält men även flera fält för klassisk åkning inne på Stadion.

Vi ser hur som helst fram emot ljusare tider och har redan hört lite fågelkvitter från träden intill byggarbetsplatsen.


Foto: Joel Åhl

Tempot har varit intensivt och i jul kommer de flesta som arbetar vid Sveakvarteren få några välförtjänta dagar ledigt. Endast lättare arbeten kommer att förekomma på vardagarna i julhelgen. Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

2 november 2017

Anslutande bostäder i kommande etapp
Arbetet med att ansluta bostadshuset i den kommande etappen som gränsar mot husen i Svea Fanfar är något försenat. Anledningen är att Veidekke Entreprenad har lagt om montageordningen för att det ska passa produktionen av betongelement i Lettland, Det innebär även att montering av kranen senareläggs något. Ny tidpunkt för starten av arbetet meddelas i god tid till dem det berör i Svea Fanfar. Våren 2018 planeras hus 5 vara färdigbyggt och arbetena fortsätter med att bygga klart resten.

Bilder från oktober 2017

15 september 2017

Nu har husproduktionen startat med montering av en mobil kran som efter ca två månader ersätts med två större tornkranar. En på torget och en längre bort mot Lidingövägen. I samband med det startar husproduktionen i större takt med full stomresning. Byggelementen levereras löpande och anländer på stora lastbilar via infarten på Lidingövägen.

13 september 2017

Sprängningen klar

All sprängning klar och de bostäder som är besiktigade kommer att bli kontaktade för en efterbesiktning, som sköts av Bergsäker AB. De som inte var hemma då för den första efterbesiktningen kommer att bli kallade igen.

Illustration över Sveakvarteren

Nu finns en illustration över Sveakvarteren med husen inritade på en flygbild. Läs mer på sidan där vi beskriver området.

Trafik
In- och utfart till arbetsplatsen kommer i huvudsak att ske via Lidingövägen. I ett senare skede kommer trafikplanen att förändras något och vartefter projektet fortskrider kommer mer information angående detta. Antalet parkeringsplatser vid Löjtnantsgatan har begränsats något för att skapa en säkrare access till den grinden.

Gång- och cykelbanan vid Lidingövägen är flyttad

Under tiden för byggnationerna av bostäderna har en bit av gång- och cykelbanan flyttats ut i gatan och skydd mot trafiken och plank mot arbetsplatsen är uppsatt.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara