Nyheter från bygget

Arbete under jul och nyår.

Under julhelgen är det lugnt på bygget. Vi kommer visserligen att arbeta alla arbetsdagar, men det blir inget montagearbete med kranar eller gjutningar, utan endast inne i husen.

nov 2018

Snart är första taket på!

Vid jul ligger taket på hus 5 och 6, de som är närmast Svea Fanfar. Montaget är därmed färdigt på de husen och vi fortsätter arbeta med resterande hus bort mot Lidingövägen. Efter nyår kommer fönster och fasader ta form, i takt med att taken kommer på.

nov 2018

Lördagsarbete

Arbetstiderna på byggarbetsplatsen är vardagar 07.00-19.00 samt lördagar mellan kl. 08.00 och 18.00.  I vissa fall behöver även arbete att ske på söndagar. Arbetena kommer i huvudsak att bestå av stomresning.

Veidekke Entreprenad, som ansvarar för produktionen, kommer att arbeta för att minimera olägenhet men ljudet från en byggarbetsplats mitt i en stadsmiljö kan upplevas som störande. Det är oundvikligt vid ett projekt av den här omfattningen och vi ber om din förståelse. Vi som jobbar med att utveckla området är trygga i att det här långsiktigt blir en riktigt fin plats att vistas på.

Bilder från ovan

På byggarbetsplatsen arbetar grävmaskinisten Denny för Veidekke Entreprenad. Vid sidan av sitt arbete på byggarbetsplatsen sysslar han även med drönarfotografering. Denny har delat med sig av några rykande färska bilder här nedanför.

april 2018

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med Lidingövägen

När bostäderna i Svea Serenad och Svea Symfoni är färdiga kommer även Lidingövägens ombyggnad vara klar, närmare bestämt hösten 2019 enligt Stockholms stad. Lidingövägen är en viktig länk för cykelpendling då den förbinder Ropsten, Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen med Östermalm och city. Sedan Norra länken öppnades har biltrafiken minskat mycket vilket gjorde det möjligt att bygga en ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med Lidingövägen. Läs mer om projektet här.  Och här hittar du kartor på gångstråk och cykelbanor från Stockholms stads webbplats.

Vinter på bygget

Nu är det första planet i hus fem färdigt och arbetena med att bygga på huset med fler våningar fortsätter som bäst. Vi kämpar lite med vintern, och behöver sätta igång tidigt för att röja undan snö och is så att vi kommer åt material och ytor. Men snön gläder många skidåkare och det finns många skidspår av olika slag, dels på Gärdets sportfält men även flera fält för klassisk åkning inne på Stadion.

Vi ser hur som helst fram emot ljusare tider och har redan hört lite fågelkvitter från träden intill byggarbetsplatsen.


Foto: Joel Åhl

 

Tempot har varit intensivt och i jul kommer de flesta som arbetar vid Sveakvarteren få några välförtjänta dagar ledigt. Endast lättare arbeten kommer att förekomma på vardagarna i julhelgen. Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

2 november 2017

Anslutande bostäder i kommande etapp
Arbetet med att ansluta bostadshuset i den kommande etappen som gränsar mot husen i Svea Fanfar är något försenat. Anledningen är att Veidekke Entreprenad har lagt om montageordningen för att det ska passa produktionen av betongelement i Lettland, Det innebär även att montering av kranen senareläggs något. Ny tidpunkt för starten av arbetet meddelas i god tid till dem det berör i Svea Fanfar. Våren 2018 planeras hus 5 vara färdigbyggt och arbetena fortsätter med att bygga klart resten.

Bilder från oktober 2017

15 september 2017

Nu har husproduktionen startat med montering av en mobil kran som efter ca två månader ersätts med två större tornkranar. En på torget och en längre bort mot Lidingövägen. I samband med det startar husproduktionen i större takt med full stomresning. Byggelementen levereras löpande och anländer på stora lastbilar via infarten på Lidingövägen.

13 september 2017

Sprängningen klar

All sprängning klar och de bostäder som är besiktigade kommer att bli kontaktade för en efterbesiktning, som sköts av Bergsäker AB. De som inte var hemma då för den första efterbesiktningen kommer att bli kallade igen.

Illustration över Sveakvarteren

Nu finns en illustration över Sveakvarteren med husen inritade på en flygbild. Läs mer på sidan där vi beskriver området.

Trafik
In- och utfart till arbetsplatsen kommer i huvudsak att ske via Lidingövägen. I ett senare skede kommer trafikplanen att förändras något och vartefter projektet fortskrider kommer mer information angående detta. Antalet parkeringsplatser vid Löjtnantsgatan har begränsats något för att skapa en säkrare access till den grinden.

Gång- och cykelbanan vid Lidingövägen är flyttad

Under tiden för byggnationerna av bostäderna har en bit av gång- och cykelbanan flyttats ut i gatan och skydd mot trafiken och plank mot arbetsplatsen är uppsatt.

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara