2016-07-01

Området

Inbäddad i grönska, intill anrika Musikhögskolan, Svea Artilleri och Stadion, ligger Svea Fanfar, Svea Symfoni  och Svea Serenad.  Läget vid Valhallavägen är unikt och trädallén går som ett grönt penseldrag från Tekniska Högskolan till Gärdet.

Sedan flera år är Svea Fanfar klart och till sommaren 2020 även Svea Symfoni och Svea Serenad.  Då är hela färdigt och verkligheten har kommit ikapp visionsbilden nedan.

Se tidplanen här.

Planskissen nedan visar hur bostadshusen i de olika etapperna/bostadsrättsföreningarna placeras.

Hus 1-12 Sveakvarteren

  • Svea Fanfar ligger i hus 1-4.
  • Svea Symfoni ligger i hus 5-8.
  • Svea Serenad ligger i hus 9-12.

Mellan varje utskjutande huskropp mot Musikhögskolan öppnar sig mindre entrégårdar med privat karaktär. Gångstråket längs Melodislingan länkar det större offentliga rummet runt Musikhögskolan till de privata rummen vid bostadshusens entréer. Ett lågt smidesräcke med grindar markerar gårdarnas utsträckning mot sydväst och Musikhögskolan. Mot nordöst och Löjtnantsgatan avgränsas entrérummet med höga portiker, trappor och terrasseringar som förbinder nivåerna ner mot gatan. Melodislingan följer huskroppen längs västra fasaderna och slutar i en vid båge i norr. Här öppnas ett större platsbildande halvcirkelformat rum mot söder. Med svagt lutande gradänger trappas marken ner som ringar på vattnet och möts i en punkt strax framför Musikhögskolans norra fasad. Det halvcirkelformade rummet en samlingspunkt med stark identitet.

Flygfoto maj 2020

Drönarbild maj 2019

Flygbilder aug 2017

flygbild-lika-illustrationsskiss

Flygbild augusti 2016

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara