2016-07-01

Sprängningsarbeten

Kortinformation

  • Sprängning pågår vardagar kl 07.00–16.00. Övriga arbeten på byggarbetsplatsen pågår fram till kl.19.00.
  • Fyra sprängskott per vardag är planerat, klockan 09:00, 11:00, 13:00 och 15:00 men undantag kan ske. I början kommer tätare skott förekomma eftersom försiktigare sprängning pågår. Ändring av tiderna kan också förekomma om Musikhögskolan har konserter, eller av andra skäl.
  • Skjuttiderna aviseras på denna webbplats varje torsdag kväll inför kommande vecka. Se aktuella tider här.
  • Inför varje sprängning används tydliga ljudsignaler. Flera korta signaler betyder att sprängningen startar. En sammanhängande ton betyder att sprängningen är över.

Vad händer nu?

Till nyåret är de sprängningar som är närmast tornet och KMH klara. Därefter flyttar arbetet med sprängningarna vidare och under våren och fram till sommaren koncentreras de till de norra och nordöstra delarna av arbetsområdet som vetter åt Lidingövägen och Löjtnantsgatan. Se bild.

Tidplan och skjuttider

Totalt beräknas sprängningarna att pågå under cirka 6 månader och bli klara april/maj. Tider för sprängningarna blir preliminärt fyra gånger per vardag, men kan flyttas och/eller utökas respektive minskas i antal beroende på hur försiktigt vi måste gå fram. Generellt innebär mindre salvor och försiktigare sprängning att något tätare skjuttider kan förekomma. Om en skjuttid av olika skäl inte blir av kommer detta inte aviseras. Den nyttjas heller inte vid ett senare tillfälle utan har förbrukats. Kommande veckas skjuttider kommer aviseras på denna webbplats torsdag kväll inför nästkommande vecka.

Signaler och vakter

Inför varje sprängning ljuder korta signaler och vi ber alla respektera säkerhetsavståndet på 50 meter från sprängningen. Det gäller även balkonger, altaner och allmänna ytor. Posterade vakter kommer att finnas på vissa platser inför sprängning. När skottet har gått klart ljuder en lång signal.

sprangning-pagar

Riskanalys, besiktning och vibrationsmätning

Arbetet med sprängningarna sker med gängse lagstiftning och bestämmelser. En riskanalys för de omkringliggande fastigheterna har tagits fram för både rivning och sprängning. I denna har vibrationsvärden för fastigheterna i närområdet beräknats med hänsyn till byggnadernas grundförhållanden och konstruktion, enligt vibrationsriktvärden från Svensk Standard för byggnader och anläggningar. Besiktning av alla fastigheter (lägenheter och lokaler) inom 100 meters radie från sprängområdet har genomförts av företaget AB Bergsäker.

Under arbetets gång kommer sprängentreprenören kontrollera vibrationsnivåerna under sprängningarna med hjälp av de vibrationsmätare som är utplacerade i området.

Nyfiken på att läsa mer? Gå till vårt dokument som beskriver hur det går till att spränga.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara