Lite siffror

Vi har totalt schaktat och transporterat iväg 30 000 ton jord. Sprängning och bergschakt har inneburit att ca 90 000 ton berg har blivit bortforslat, vilket motsvarar 38 000 kubikmeter berg. De två tornkranarna är 70 meter höga och lyfter 60 betongelement om dagen. Totalt kommer 7 530 prefabelement att monteras. Stommarna som monteras under största delen[…]