Lite siffror

  • Vi har totalt schaktat och transporterat iväg 30 000 ton jord.
  • Sprängning och bergschakt har inneburit att ca 90 000 ton berg har blivit bortforslat, vilket motsvarar 38 000 kubikmeter berg.
  • De två tornkranarna är 70 meter höga och lyfter 60 betongelement om dagen.
  • Totalt kommer 7 530 prefabelement att monteras.
  • Stommarna som monteras under största delen av 2018 levereras av 30 lastbilar per dag.
  • Antal kbm betong som skall gjutas på alla våningar i Symfoni och Serenad: 6 612 m3.
  • Total längd balkongräcken i Symfoni och Serenad: 2 830 m.

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara